China | May + June 2014

IMG 2807 View of the street from our apartment | Fuzhou, China IMG 2810 Iron eggs | Fuzhou, China IMG 2834 Bao'en Tower, Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 2835 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 2856 Fuzhou, China IMG 2872 Fuzhou, China IMG 2878 Fuzhou, China IMG 2881 Fuzhou, China IMG 2892 Paper lantern | Fuzhou, China
IMG 2902 Paper lantern detail | Fuzhou, China IMG 2905 Paper lantern detail | Fuzhou, China IMG 2917 Fuzhou, China IMG 2924 Fuzhou, China IMG 2928 Fuzhou, China IMG 2938 Fuzhou, China IMG 2947 Fuzhou, China IMG 2957 Fuzhou, China IMG 2961 Fuzhou, China
IMG 2963 Banyan roots | Fuzhou, China IMG 2972 Fuzhou, China IMG 2981 Fuzhou, China IMG 2993 Fuzhou, China IMG 3001 Fuzhou, China IMG 3011 Fuzhou, China IMG 3041 Bao'en Tower, Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3054 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3056 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China
P1000847 Crispy Rice Dome | Fuzhou, China IMG 3069 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3075 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3086 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3093 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3097 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3100 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3104 Fujian Museum | Fuzhou, China IMG 3120 Yuyuan Garden | Shanghai, China
IMG 3128 Yuyuan Garden | Shanghai, China IMG 3141 Yuyuan Garden | Shanghai, China IMG 3143 Shanghai, China IMG 3149 Dumplings | Shanghai, China IMG 3152 Shanghai, China IMG 3181 Wuzhen, China IMG 3196 Wuzhen, China IMG 3203 Wuzhen, China IMG 3218 Wuzhen, China
IMG 3251 Wuzhen, China IMG 3259 Wuzhen, China IMG 3262 Wuzhen, China IMG 3297 Wuzhen, China IMG 3320 Wuzhen, China IMG 3326 Wuzhen, China IMG 3373 Hangzhou, China IMG 3376 Hangzhou, China IMG 3429 Hangzhou, China
IMG 3471 The mighty mangosteen | Fuzhou, China P1000960 Inside the mangosteen | Fuzhou, China IMG 3492 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3518 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3542 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3547 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3554 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3559 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China IMG 3563 Xichan Temple Complex | Fuzhou, China